[1]
هزارهم., “شناسایی مناطق امید‌بخش کانه‌ زایی اورانیوم نوع ماسه‌ سنگی در حوضه ارومیه- نقده- مهاباد، شمال باختری ایران”, econg, ج 10, ش 1, صص 173-194, آوریل 2018.