قائدیع., مرادیانع. و احمدی پورح. (2017) “بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی نهشته های بورات در پلایای شهربابک (خاتون‌آباد و رباط– مروست) در جنوب و جنوب غربی استان کرمان”, زمین‌شناسی اقتصادی, 9(2), صص 545-559. doi: 10.22067/econg.v9i2.42651.