قائدیعاطفه, مرادیانعباس, و احمدی پورحمید. 2017. “بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی نهشته های بورات در پلایای شهربابک (خاتون‌آباد و رباط– مروست) در جنوب و جنوب غربی استان کرمان”. زمین‌شناسی اقتصادی 9 (2), 545-59. https://doi.org/10.22067/econg.v9i2.42651.