جمشیدزائیا.; ترابیق. پترولوژی استوک کوارتز مونزودیوریت پورفیری و دایک های ائوسن با ماهیت آداکیتی جنوب‌ غرب جندق (شمال‌ شرق استان اصفهان)؛ شاهدی بر فرورانش پوسته اقیانوسی اطراف خرد قاره شرق- ایران مرکزی. زمین‌شناسی اقتصادی, v. 10, n. 2, p. 355-379, 9 مارس 2019.