رمضانیط.; معانی جوم.; اسدیس.; لنتزد.; پیروزنیان. مقایسه سیستم‌ های مس پورفیری سونگون و کیقال، شمال غرب ایران : با تأکید بر مطالعه سیالات درگیر. زمین‌شناسی اقتصادی, v. 10, n. 2, p. 403-424, 9 مارس 2019.