گلستانیم.; کریم پورم. ح.; ملکزاده شفارودیآ.; حیدریان شهریم. ر. ویژگی‌ های میان‌ بارهای سیال و ایزوتوپ‌ گوگرد در کانسار مس پورفیری ایجو، شمال‌ غرب شهربابک. زمین‌شناسی اقتصادی, v. 9, n. 1, p. 25-55, 9 جولای 2017.