مباشریم.; موسیوندف.; رستمی حصوریم. تحولات زمین شناختی و کانی شناختی متابوکسیت غنی از کرندوم پالئوزوئیک زیرین (کامبرین پایانی) در جنوب خاوری سیرجان، پهنه سنندج- سیرجان. زمین‌شناسی اقتصادی, v. 10, n. 2, p. 381-402, 9 مارس 2019.