الماسیع.; کریم پورم. ح.; هاتوریک.; سانتوسژ. ف.; ابراهیمی نصرابادیخ.; رحیمیب. کانی سازی مگنتیت توده ای طلادار در کاشمر (مطالعات دگرسانی، کانی سازی، ژئوشیمی و سیالات درگیر) و تکتونوماگماتیسم شمال شرق ایران. زمین‌شناسی اقتصادی, v. 8, n. 2, p. 569-592, 6 فوریه 2017.