هزارهم. شناسایی مناطق امید‌بخش کانه‌ زایی اورانیوم نوع ماسه‌ سنگی در حوضه ارومیه- نقده- مهاباد، شمال باختری ایران. زمین‌شناسی اقتصادی, v. 10, n. 1, p. 173-194, 23 آوریل 2018.