فاضلیب.; خلیلیم.; بیورزر.; منصوری اصفهانیم.; لقمانی دستجردیز. پترولوژی گرانیتوئیدهای الیگوسن قلعه یغمش در غرب استان یزد. زمین‌شناسی اقتصادی, v. 8, n. 2, p. 473-491, 6 فوریه 2017.