قائدیع.; مرادیانع.; احمدی پورح. بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی نهشته های بورات در پلایای شهربابک (خاتون‌آباد و رباط– مروست) در جنوب و جنوب غربی استان کرمان. زمین‌شناسی اقتصادی, v. 9, n. 2, p. 545-559, 21 نوامبر 2017.