جاویدی مقدمم.; حیدریان شهریم. ر.; کریم پورم. ح. زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعات مغناطیس‌ سنجی در کانی سازی آهن منطقه کلاته شاهین، استان خراسان‌ رضوی. زمین‌شناسی اقتصادی, v. 2, n. 1, p. 77-96, 6 آگوست 2010.