جعفریر.; نقره ئیانم.; مکی زادهم. ع.; قانعی اردکانیج. مطالعات سنگ‌ شناسی و ژئوشیمیایی منطقه نظام‌ آباد، جنوب‌ غرب شازند اراک. زمین‌شناسی اقتصادی, v. 2, n. 1, p. 61-75, 6 آگوست 2010.