پورکاسبه.; دمیریک.; رنگزنک.; سعیدیس. بارزسازی واحدهای سنگ شناختی گنبد نمکی جهانی (فیروزآباد)، با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی. زمین‌شناسی اقتصادی, v. 5, n. 1, p. 83-92, 11 جولای 2013.