قائدیع., مرادیانع., & احمدی پورح. (2017). بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی نهشته های بورات در پلایای شهربابک (خاتون‌آباد و رباط– مروست) در جنوب و جنوب غربی استان کرمان. زمین‌شناسی اقتصادی, 9(2), 545-559. https://doi.org/10.22067/econg.v9i2.42651