(1)
قائدیع.; مرادیانع.; احمدی پورح. بررسی کانی شناسی و ژئوشیمی نهشته های بورات در پلایای شهربابک (خاتون‌آباد و رباط– مروست) در جنوب و جنوب غربی استان کرمان. econg 2017, 9, 545-559.