[1]
هزارهم. 2018. شناسایی مناطق امید‌بخش کانه‌ زایی اورانیوم نوع ماسه‌ سنگی در حوضه ارومیه- نقده- مهاباد، شمال باختری ایران. زمین‌شناسی اقتصادی. 10, 1 (آوریل 2018), 173-194. DOI:https://doi.org/10.22067/econg.v10i1.53488.