[1]
کریمی شهرکیب. و مهرابیب. 2017. ترکیب شیمیایی سیالات درگیر در کانسار آهن جلال آباد، شمال غرب زرند با استفاده از روش میکروآنالیز LA-ICP-MS. زمین‌شناسی اقتصادی. 9, 1 (جولای 2017), 197-211. DOI:https://doi.org/10.22067/econg.v9i1.49678.