[1]
تاج الدینح., راستادا., یعقوب پورع. و محجلم. 2010. مراحل تشکیل و تکوین کانسار سولفید توده ای غنی از طلای باریکا، خاور سردشت، شمال‌ باختر پهنه دگرگونه سنندج- سیرجان: بر اساس مطالعه ساخت، بافت و میکروترمومتری سیالات درگیر. زمین‌شناسی اقتصادی. 2, 1 (آگوست 2010), 97-121. DOI:https://doi.org/10.22067/econg.v2i1.3688.