[1]
جاویدی مقدمم., حیدریان شهریم.ر. و کریم پورم.ح. 2010. زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعات مغناطیس‌ سنجی در کانی سازی آهن منطقه کلاته شاهین، استان خراسان‌ رضوی. زمین‌شناسی اقتصادی. 2, 1 (آگوست 2010), 77-96. DOI:https://doi.org/10.22067/econg.v2i1.3687.