[1]
جعفریر., نقره ئیانم., مکی زادهم.ع. و قانعی اردکانیج. 2010. مطالعات سنگ‌ شناسی و ژئوشیمیایی منطقه نظام‌ آباد، جنوب‌ غرب شازند اراک. زمین‌شناسی اقتصادی. 2, 1 (آگوست 2010), 61-75. DOI:https://doi.org/10.22067/econg.v2i1.3686.