[1]
معانی جوم., وفایی زادم. و آلیانیف. 2016. مطالعه سیالات درگیر و ایزوتوپ های پایدار گوگرد، شواهدی بر منشأ کانسار سرب - نقره آهنگران، جنوب شرق ملایر. زمین‌شناسی اقتصادی. 7, 2 (ژانویه 2016), 343-367. DOI:https://doi.org/10.22067/econg.v7i2.25816.