[1]
پورکاسبه., دمیریک., رنگزنک. و سعیدیس. 2013. بارزسازی واحدهای سنگ شناختی گنبد نمکی جهانی (فیروزآباد)، با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی. زمین‌شناسی اقتصادی. 5, 1 (جولای 2013), 83-92. DOI:https://doi.org/10.22067/econg.v5i1.22911.