[1]
رستمیع., بازآمدم., حاج علیلوب. و مؤذنم. 2014. بررسی رفتار ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی در آپاتیت های جزیره هرمز. زمین‌شناسی اقتصادی. 6, 1 (آگوست 2014), 71-85. DOI:https://doi.org/10.22067/econg.v6i1.20517.