[1]
براتیم. و قلی پورم. 2015. مطالعه رفتار عناصر نادر خاکی، سیالات درگیر و ایزوتوپ های پایدار اکسیژن و گوگرد در کانسار آهن اسکارنی ظفرآباد، شمال غرب دیواندره، استان کردستان. زمین‌شناسی اقتصادی. 6, 2 (ژانویه 2015), 235-257. DOI:https://doi.org/10.22067/econg.v6i2.20257.