برای ارسال مقاله نیاز به ثبت‌نام و ورود به سامانه است.

به‌عنوان مرحله‌ای از روند ارسال مقاله ، لازم است که نویسندگان از مهیا بودن اقلام مختلف برای ارسال مقاله اطمینان حاصل کنند. برای این کار لازم است که اقلام موجود در چک‌لیست زیر را بررسی نموده و در صورت مهیا بودن جلوی آن تیک بزنند.

 • فایل تعهدنامه تکمیل و بعد از امضاء همه نویسندگان، به فرمت JPG و یا PDF در آمده است (توصیه: لازم است فایل تعهدنامه را به صورت ذکر‌شده ارسال نمایید، در غیر این صورت مقاله برگشت داده خواهد شد).
 • مقاله قبلاً در نشریه دیگری منتشر نشده و هم‌زمان برای نشریات دیگری نیز ارسال‌نشده است و تا زمان اعلام نتیجه نهایی از سوی نشریه "زمین‌شناسی اقتصادی" به نشریه دیگری ارسال نخواهد شد.
 • فایل کامل مقاله فاقد موارد زیر است
  • نام‌ نويسنده‌ (يا نويسندگان)
  • نام‌ و نشاني‌ مؤسسه‌ای كه‌ كار در آن ‌انجام‌‌شده است
  •شمارة‌ تلفن
  •شماره فاكس
  •پست‌ الكترونيك
 • حاشیه صفحات از بالا 3/5، از پایین 2/5، از راست و چپ 2 سانتی‌متر و در سایز A4 و فاصله خطها 1/5 (1.5 lines) است.
 • شکل‌ها دقیقاً طبق موارد ذکر شده در فایل نحوه نگارش و ارسال مقاله (استفاده از حروف و کلمات انگلیسی در داخل شکل‌ها ، نام‌گذاری بر اساس حروف بزرگ انگلیسی و ...) و زیرنویس شکل‌ها نیز به دو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم‌شده و در داخل متن گنجانده شده است.
 • جدول‌ها دقیقاً طبق موارد ذکر ‌شده در فایل نحوه نگارش و ارسال مقاله (استفاده از اعداد انگلیسی و ...) و بالانویس جدول‌ها نیز به دو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم شده و در داخل متن گنجانده‌شده است.
 • تمام ارقام در متن مقاله به فارسی است.
 • استنادهای درون‌متنی (به‌کار رفته در درون متن مقاله) و برون‌متنی (منابع پایانی مقاله) طبق فرمت مشخص‌شده در فایل نحوه نگارش تنظیم‌شده است.
 • منابع پایانی مقاله دقیقاً مانند نمونه‌های موجود در فایل نحوه نگارش و ارسال مقاله است (با توجه به نوع منبع، تمام اجزاء مانند نمونه‌‌ها ذکر‌شده است)
 • نوع و اندازه قلم‌های به‌کار رفته در مقاله منطبق با موارد ذکر‌شده در فایل نحوه نگارش و ارسال مقاله است.
 • چکیده فارسی طبق ساختار مشخص‌شده در فایل نحوه نگارش و ارسال مقاله تنظیم‌شده است.
 • چکیده مبسوط (Extended Abstract) به انگلیسی و دقیقاً طبق ساختار زیر تهیه‌شده است.
  بین 800 تا 1000 کلمه است و نحوه نگارش چکیده مبسوط به شرح زیر است:

  - Title
  - Author
  - Affiliation
  - Key Words
  - Introduction
  - Materials and methods
  - Result
  - Discussion
  - Acknowledgements
  - References
 • وابستگی سازمانی نویسندگان در چکیده فارسی و چکیده مبسوط انگلیسی طبق ساختار ذکر‌شده در فایل نحوه نگارش و ارسال مقاله تنظیم‌شده است.
 • هنگام ثبت اطلاعات نویسندگان در سایت نشریه، تمام فیلدهای مشخصات به‌طور دقیق ثبت خواهد شد (در فیلد وابستگی سازمانی فقط نام گروه و دانشکده ذکر شود).
 • هنگام بارگذاری فایل‌ها در سایت نشریه، چکیده فارسی و چکیده مبسوط انگلیسی (Extended Abstract) را بدون مشخصات نویسندگان در فایل اصلی مقاله گنجانده و سپس فایل نهایی مقاله و فایل‌های چکیده فارسی و چکیده مبسوط انگلیسی (با ذکر مشخصات نویسندگان)، تعهدنامه و تعارض منافع را در سایت نشریه بارگذاری می‌نمایم.

نام‌ها و آدرس‌ ایمیل‌های وارد‌شده در سایت نشریه، منحصراً برای اهداف نشریه استفاده می‌شود و برای قسمت‌های دیگر قابل دسترسی نیست و در دسترس هیچ شخص و یا سازمان دیگری قرار نخواهد گرفت.