دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

کانسار مس دوگان (جنوب شاهرود): کانه‌زایی مس- مولیبدن پورفیری در کمان ماگمایی ترود- چاه شیرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

10.22067/econg.2023.80581.1063

محدثه اسکندری؛ مریم شیبی؛ فردین موسیوند؛ برند لهمن


مدل‌ سازی وارون داده‌ های قطبش‌ القایی و مقاومت‌ ویژه برای اکتشاف کانی‌ سازی مس در محدوده اکتشافی چاه‌ شن، شرق میامی، سمنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1402

10.22067/econg.2023.81784.1073

حسین ریاحی پور؛ علیرضا عرب امیری؛ فریدون شریفی


تاثیر تراوش سیال بر روی ترکیب ایزوتوپ‌ های کربن و اکسیژن در کلسیت‌ های کانسار اسکارن مس خود، غرب یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22067/econg.2023.81026.1069

اعظم زاهدی؛ محمد بومری؛ محمد علی مکی زاده


شناسایی و مقایسه معیارهای اکتشافی کانسارهای طلای ساری‌ گونی، مس- طلای دالی و طلای زرشوران واقع در کوه‌ زاد زاگرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1402

10.22067/econg.2023.82365.1078

پویا اسدی هارونی؛ امید اصغری؛ میر صالح میر محمدی؛ هوشنگ اسدی هارونی


منشأ رخداد معدنی سرب و روی توزلو (جنوب زنجان): شواهد زمین‌شناسی، کانه‌زایی و زمین‌شیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22067/econg.2023.82203.1076

حامد دانشور؛ حسین کوهستانی؛ میر علی اصغر مختاری؛ افشین زهدی


زمین شیمی و کانی شناسی باطله‌ های استخراج زغال‌سنگ: مطالعه موردی معدن تخت، استان گلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

10.22067/econg.2023.82856.1080

آرین یدالهی زاده؛ گیتی فرقانی تهرانی


رخداد معدنی مس- نقره± طلا همراه با اکسید آهن ساق، جنوب‌شرقی تربت حیدریه: شواهدی از زمین‌شناسی، کانه‌زایی، زمین‌شیمی و سیالات درگیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

10.22067/econg.2023.83949.1084

محمد ساقی؛ محمد حسن کریم پور؛ علی اصغر سپاهی گرو


کانی سازی سرب- روی در منطقه اکتشافی کلاته پیاله، پهنه کپه داغ: بررسی‌های کانی سازی، زمین شیمی گالن و میان‌ بارهای سیال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

10.22067/econg.2023.82139.1075

مریم جاویدی مقدم؛ آزاده ملکزاده شفارودی؛ میلاد فرهمند