کلیدواژه‌ها = عناصر کمیاب خاکی
تعداد مقالات: 3
1. زمین‌ شناسی، زمین‌ شیمی، میان بارهای سیال و منشأ کانه‌زایی مگنتیت- آپاتیت عربشاه، جنوب‌خاور تکاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1400

10.22067/econg.2021.69859.1015

میر علی اصغر مختاری؛ حسین کوهستانی؛ سهیلا آقاجانی مرسا


2. زمین شناسی، کانی شناسی، ساخت و بافت، زمین شیمی و منشأ کانسار اکسید‌ آهن-‌آپاتیت گلستان آباد (خاور زنجان)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 299-325

10.22067/econg.v12i3.79628

شیوا کردیان؛ میر علی اصغر مختاری؛ حسین کوهستانی؛ سمیه ویسه


3. ارتباط دگرنهادی قلیایی و کانی سازی عناصر Ti-REE-U(Th) در منطقه معدنی ساغند، ایران مرکزی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 471-496

10.22067/econg.v10i2.61553

صالح دیمر؛ مهرداد بهزادی؛ محمد یزدی؛ محمدرضا رضوانیان زاده