کلیدواژه‌ها = البرز مرکزی
تعداد مقالات: 2
1. ژئوشیمی و کانی‌ شناسی گدازه‌ های بازیک زئولیت‌ دار محدوده بومهن- رودهن، شرق تهران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 397-418

10.22067/econg.v9i2.49478

امیر علی طباخ شعبانی؛ مرتضی دلاوری کوشان؛ مهسا حاجی عبدالرحیم خباز


2. تعیین شرایط فشار- دما و تحول سیال گرمابی- ماگمایی در کانسار مس- مولیبدن سنج، البرز مرکزی: شواهد میان‌ بارهای سیال

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 431-455

10.22067/econg.v8i2.36877

ابراهیم طالع فاضل؛ بهزاد مهرابی؛ حسن زمانیان؛ معصومه حیات الغیبی