کلیدواژه‌ها = آگات
تعداد مقالات: 3
1. ژئوشیمی و اسپکتروسکوپی رامان آگات های سه قلعه، شمال‌غرب بیرجند (ایران مرکزی)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 327-339

10.22067/econg.v12i3.79434

مهدی رضائی کهخائی؛ حدیثه آقائی قوجه؛ فرج الله فردوست


3. بررسی منشأ و شرایط شکل‌‌ گیری آگات‌ ها‌ی خور و بیابانک (استان اصفهان)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 277-289

10.22067/econg.v6i2.44778

فروغ ملک محمودی؛ محمود خلیلی