کلیدواژه‌ها = آپاتیت
بررسی انواع ترکیبات آلی و نقش آنها در ته‌ نشینی و کانه‌ زایی فسفات در کانسار فسفات کوه‌ سفید، رامهرمز

دوره 9، شماره 1، تیر 1396، صفحه 159-174

10.22067/econg.v9i1.49329

هوشنگ پورکاسب؛ علیرضا زراسوندی؛ زهرا فریدونی؛ بابک مختاری؛ ندا میرزایی


بررسی رفتار ژئوشیمیایی عناصر نادر خاکی در آپاتیت های جزیره هرمز

دوره 6، شماره 1، مرداد 1393، صفحه 71-85

10.22067/econg.v6i1.20517

علی رستمی؛ مرضیه بازآمد؛ بهزاد حاج علیلو؛ محسن مؤذن