کلیدواژه‌ها = عناصر نادرخاکی
تعداد مقالات: 2
1. زمین شیمی و خاستگاه کانسار سنگ آهن- خاک سرخ مأمونیه، استان مرکزی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 419-438

10.22067/econg.v9i2.43461

مرضیه محبوبیان فرد؛ فرهاد احیاء؛ امید جاوریانی


2. کانی شناسی و زمین شیمی عناصر نادر خاکی افق فسفاتی دلیر (جنوب غرب چالوس، استان مازندران)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 319-333

10.22067/econg.v4i2.16499

مرتضی چشمه سری؛ علی عابدینی؛ اکرم علیزاده؛ سید محمد موسوی