کلیدواژه‌ها = توریم
تعداد مقالات: 2
1. واحد برشی و کانه‌ زایی Th-REE در کانسار سه‌ چاهون، منطقه معدنی بافق، ایران مرکزی

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 105-120

10.22067/econg.v11i1.65876

غلامرضا میرزابابائی؛ مهرداد بهزادی؛ محمدرضا رضوانیان زاده؛ محمد یزدی؛ محمد قنادی مراغه


2. مطالعات هیدرو‌ژئوشیمیایی و پرتوسنجی مواد رادیواکتیو در مناطق آیرکان و چشمه شتری (شمال شرق استان اصفهان)

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 147-163

10.22067/econg.v3i2.11423

مصطفی اسماعیلی وردنجانی؛ رضا شمسی پور دهکردی؛ کاوه پازند؛ داود رهی