نویسنده = ���������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ارتباط نئوتکتونیک و لرزه ‌خیزی در زون بخاردن-قوچان

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 491-507

10.22067/econg.v12i4.81952

جواد بیگلری؛ عباس کنگی؛ عبدالرضا جعفریان