نویسنده = ���������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. کانی‌ شناسی و نحوه پیدایش فیروزه در کانسار مس پورفیری علی آباد

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 93-109

10.22067/econg.v12i1.72122

سعیده جدیدی اردکانی؛ محمد علی مکی زاده؛ فریماه آیتی