نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه سیستم‌ های مس پورفیری سونگون و کیقال، شمال غرب ایران : با تأکید بر مطالعه سیالات درگیر

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 403-424

10.22067/econg.v10i2.61340

طیبه رمضانی؛ محمد معانی جو؛ سینا اسدی؛ دیوید لنتز؛ ناصر پیروزنیا