نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد مدل‌ سازی فازی با هدف شناسایی آثار دگرسانی گرمابی در منطقه رامند قزوین

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 217-236

10.22067/econg.v10i1.56029

سعید عباس زاده؛ بیژن ملکی؛ سید رضا مهرنیا؛ سعیده سنماری