نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ژئوشیمی و پتروژنز توده نفوذی فشارک (شمال خاور شهر اصفهان)

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 313-334

10.22067/econg.v9i2.49676

علی کنعانیان؛ فاطمه قهرمانی؛ فاطمه سرجوقیان؛ جمشید احمدیان؛ کاظم کاظمی