نویسنده = �������� ������������������ ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ژئوشیمی و کانی‌ شناسی گدازه‌ های بازیک زئولیت‌ دار محدوده بومهن- رودهن، شرق تهران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 397-418

10.22067/econg.v9i2.49478

امیر علی طباخ شعبانی؛ مرتضی دلاوری کوشان؛ مهسا حاجی عبدالرحیم خباز