نویسنده = �������� ������������������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. پلاژیوکلاز به‌عنوان شاهدی از تحولات سیستم ماگمایی کانسار مس پورفیری ظفرقند، شمال‌شرق اصفهان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-76

10.22067/econg.v10i1.49039

مریم امین الرعایایی یمینی؛ فرامرز طوطی؛ محمدرضا امین الرعایایی یمینی؛ جمشید احمدیان