نویسنده = �������������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. مرور کلی بر کاربرد روش‌ های پیشرفته هوش محاسباتی در اکتشاف منابع معدنی

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 509-544

10.22067/econg.v9i2.48265

حبیب اله بازدار؛ هادی فتاحی؛ فریدون قدیمی