نویسنده = مهدی رضائی کهخائی
رخساره‌های کانسنگ، کانی‌ شناسی، دگرسانی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار باریت- روی-سرب-مس ونکان (سوکان)، شمال شرق سمنان

دوره 13، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 29-55

10.22067/econg.v13i1.82657

فرزانه پزشکی قره چه؛ فردین موسیوند؛ مهدی رضایی کهخائی؛ فرج الله فردوست


ژئوشیمی و اسپکتروسکوپی رامان آگات های سه قلعه، شمال‌غرب بیرجند (ایران مرکزی)

دوره 12، شماره 3، آذر 1399، صفحه 327-339

10.22067/econg.v12i3.79434

مهدی رضائی کهخائی؛ حدیثه آقائی قوجه؛ فرج الله فردوست