نویسنده = مهدی رضائی کهخائی
تعداد مقالات: 4
1. رخساره‌های کانسنگ، کانی‌ شناسی، دگرسانی، ژئوشیمی و الگوی تشکیل کانسار باریت- روی-سرب-مس ونکان (سوکان)، شمال شرق سمنان

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 29-55

10.22067/econg.v13i1.82657

فرزانه پزشکی قره چه؛ فردین موسیوند؛ مهدی رضایی کهخائی؛ فرج الله فردوست


2. ژئوشیمی و اسپکتروسکوپی رامان آگات های سه قلعه، شمال‌غرب بیرجند (ایران مرکزی)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 327-339

10.22067/econg.v12i3.79434

مهدی رضائی کهخائی؛ حدیثه آقائی قوجه؛ فرج الله فردوست