نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 2
1. کانی‌‌ شناسی، ژئوشیمی و ژنز‌‌ کانه‌ زایی منگنز همراه با رادیولاریت‌ های نورآباد دلفان (شمال‌ غرب لرستان)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 603-627

10.22067/econg.v11i4.67074

شهریار محمودی؛ پوریا گراوندی؛ مجید قاسمی سیانی؛ کاظم قلی زاده


2. شواهد ریز‌ساختاری و ژئوشیمیایی در تعیین منشأ کانسار آهن گل‌ گهر

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 463-481

10.22067/econg.v9i2.45322

شهریار محمودی؛ عذرا محمودی؛ بهزاد مهرابی