نویسنده = ������ ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه کانی‌ سازی، میان‌ بارهای سیال و شرایط رخداد کانسارهای فلوریت باقر آباد و دره بادام، جنوب‌ شرق محلات

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 617-637

10.22067/econg.v10i2.61971

سید جواد مقدسی؛ ابراهیم طالع فاضل؛ عالیه سادات بنی فاطمی


2. مطالعه کانی سازی و تحول سیال کانی ساز در کانسار فلوریت- باریت (± سولفید) آتش‌ کوه، جنوب دلیجان

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 167-180

10.22067/econg.v8i1.41993

سید جواد مقدسی؛ ابراهیم طالع فاضل؛ عالیه سادات بنی فاطمی