نویسنده = ������������ ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. ترکیب سیالات گرمابی در کانسار مس پورفیری کهنگ (شمال شرق اصفهان) با کمک داده‌های کانه‌ نگاری، سیالات درگیر و ایزوتوپ‌ های پایدار

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 285-305

10.22067/econg.v8i2.37178

سلیمه سادات کمیلی؛ محمود خلیلی؛ هوشنگ اسدی هارونی؛ هاشم باقری؛ فریماه آیتی