نویسنده = �������� �������������� �������� ������
تعداد مقالات: 2
1. ژئوشیمی و کانی‌ شناسی گدازه‌ های بازیک زئولیت‌ دار محدوده بومهن- رودهن، شرق تهران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 397-418

10.22067/econg.v9i2.49478

امیر علی طباخ شعبانی؛ مرتضی دلاوری کوشان؛ مهسا حاجی عبدالرحیم خباز


2. ژئوشیمی و کانی‌ شیمی توده گابرویی شاه‌ آباد، شمال‌ غرب نورآباد، استان لرستان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 291-305

10.22067/econg.v5i2.31986

رضا زارعی سهامیه؛ امیر علی طباخ شعبانی؛ سید وحید شاهرخی؛ نسرین بارک