نویسنده = ������������ ������������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین همبستگی فضایی بین موقعیت گسلها و کانسارها با استفاده از روشهای زمین‌ آماری با مطالعه موردی در استان یزد

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 255-265

10.22067/econg.v5i2.31891

مصطفی دهقانی احمدآباد؛ سید حسین مجتهدزاده؛ علیرضا یاراحمدی بافقی