نویسنده = سید جواد مقدسی
مطالعه کانی سازی و تحول سیال کانی ساز در کانسار فلوریت- باریت (± سولفید) آتش‌ کوه، جنوب دلیجان

دوره 8، شماره 1، تیر 1395، صفحه 167-180

10.22067/econg.v8i1.41993

سید جواد مقدسی؛ ابراهیم طالع فاضل؛ عالیه سادات بنی فاطمی