نویسنده = �������������� �������������� ������������
تعداد مقالات: 4
2. تکامل ماگمایی- گرمابی سیال کانه‌ دار در کانسار مس- طلای پورفیری دالی با استفاده از شیمی‌ کانی‌ های آمفیبول و پلاژیوکلاز

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 73-92

10.22067/econg.v9i1.51704

هوشنگ پورکاسب؛ علیرضا زراسوندی؛ مدینه ساعد؛ علیرضا داودیان دهکردی


3. ژئوشیمی توده گرانیت- گنایس میلونیتی تورمالین‌ دار شمال شرق معدن ژان، استان لرستان

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 141-158

10.22067/econg.v9i1.37117

آرزو مرادی؛ ناهید شبانیان بروجنی؛ علیرضا داودیان دهکردی


4. عوامل کنترل‌ کننده تبلور تورمالین‌ توده گرانیت- گنایس میلونیتی شمال‌ شرق معدن ژان (استان لرستان)

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 343-358

10.22067/econg.v8i2.45459

آرزو مرادی؛ ناهید شبانیان بروجنی؛ علیرضا داودیان دهکردی