نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی منشأ فلزات سنگین در رسوبات ماسه ای بخشی از دریای عمان در محدوده استان سیستان و بلوچستان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 165-176

10.22067/econg.v7i1.24315

مریم سلیمانی؛ حمیدرضا پاکزاد؛ مهرداد پسندی؛ موسی نقره ئیان؛ مهدی کمالی